Usługi podstawowe:
 • prowadzenie ksiąg rachunkowych

 • prowadzenie uproszczonej księgowości,

 • prowadzenie ewidencji przychodów (ryczałtu),

 • bieżąca ewidencja operacji gospodarczych,

 • prowadzenie ewidencji dla celów podatku VAT, PIT i CIT,

 • przygotowywanie i naliczanie wyników podatkowych,

 • sporządzanie deklaracji i rozliczeń podatkowych,

 • sporządzanie sprawozdań do GUS oraz NBP,

 • sporządzanie rocznych i okresowych sprawozdań finansowych,

 • reprezentacja podmiotu podczas kontroli podatkowej. 

Usługi dodatkowe:
 • otwieranie firm za pośrednictwem CEIDG / S24 bez wychodzenia z domu 

 • sporządzanie analiz do banków,

 • przygotowywanie analiz finansowych dla podmiotów zarządzających,

 • reprezentacja przed Urzędem Skarbowym oraz ZUS,

 • przygotowywanie raportów i przekazywanie informacji rozliczeniowych,

 • sporządzanie raportów w języku angielskim,

 • zakładanie kont firmowych mBank dla spółek i firm jednoosobowych,

 • dokonywanie płatności w systemie bankowym klienta,

 • inne.

Przewiń do góry