Oferta

Usługi podstawowe:

• prowadzenie ksiąg rachunkowych
• prowadzenie uproszczonej ksiegowości,
• prowadzenie ewidencji przychodów (ryczatłu),
• bieżąca ewidencja operacji gospodarczych,
• prowadzenie ewidencji dla celów podatku VAT, PIT i CIT,
• przygotowywanie i naliczanie wyników podatkowych,
• sporządzanie deklaracji i rozliczeń podatkowych,
• sporządzanie sprawozdań do GUS oraz NBP,
• sporządzanie rocznych i okresowych sprawozdań finansowych,
• reprezentacja podmiotu podczas kontroli podatkowej.

Usługi dodatkowe:

• sporządzanie analiz do banków,
• przygotowywanie analiz finansowych dla podmiotów zarządzających,
• reprezentacja przed Urzędem Skarbowym oraz ZUS,
• przygotowywanie raportów i przekazywanie informacji rozliczeniowych,
• sporządzanie raportów w języku angielskim,
• dokonywanie płatności w systemie bankowym klienta,
• inne.

Oferta
Przewiń do góry